Está en... Inicio > Universidad Autonoma de Barcelona

Universidad Autonoma de Barcelona

uab

Som una universitat capdavantera que imparteix una docència de qualitat, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l'Europa del coneixement.
El nostre compromís és satisfer les demandes de formació de les persones en els diferents moments de la seva vida.

uab

En primer lloc volem donar la benvinguda a tots i totes els estudiants que heu triat la nostra facultat per cursar estudis de Veterinària o de Ciència i Tecnologia dels Aliments i recordar-vos que aquesta és casa vostra, i diguem casa perquè us serà molt fàcil trobar-vos a gust per tot el que us envoltarà, companys i companyes estudiants, professorat i personal de serveis, a més d'un entorn privilegiat.
 
Aquest any es celebra "l'any Veterinari mundial" amb motiu del 250è aniversari de la creació de la primera escola de Veterinària a Lió, així doncs a tot el planeta s'honora la professió veterinària pel servei a la salut i al benestar dels animals i també de les persones.
 
El curs que ara encetem tindrà per tothom una càrrega de responsabilitat força rellevant amb el compromís de consolidar els graus de Veterinària i de Ciència i Tecnologia dels Aliments, amb l'impuls a la Facultat d'un marc institucional idoni que afavoreix-hi l'avaluació de les guies docents de les noves assignatures i la coordinació dels continguts. La promoció de la docència en anglès i el foment de l'ús de recursos TIC serà un altre eix de la nostra tasca diària.
 
La Facultat ha de continuar sent un referent en el món professional i acadèmic i ha de reforçar el seu reconeixement internacional en l'àmbit de la recerca, els estudiants sou la llavor que permetrà i potenciarà aquests objectius. Apostem per un ensenyament de qualitat que proporcioni als estudiants un alt nivell de formació intel·lectual i professional que estimuli el desenvolupament de les seves capacitats personals. Aconseguir aquests resultats és el principal compromís de totes les persones que formen la nostra comunitat.
 
En aquests anys descobrireu moltes coses i, també, aprendreu a estimar la professió que heu elegit, a nosaltres ens toca no defraudar-vos en les expectatives, això és una feina que hem de fer plegats, estic convençuda que amb el vostre entusiasme i responsabilitat ajudareu a fer una millor Veterinària i Tecnologia dels Aliments.
 
A tots i totes vosaltres la meva acollida i el desig de que treballeu molt i gaudiu de tot el que us ofereix la facultat, que és molt. Us animem a participar en els òrgans establerts i en la vida associativa i cultural de la facultat. Teniu les portes del deganat ben obertes.
 
Reyes Pla
Degana

MÁSTERS Y POSTGRADOS 2011

 

  1. Investigación en ciencia animal y de los alimentos
  2. Investigación en Veterinaria UAB Veterinaria
  3. Erasmus Mundus en Producción de Alimentos de origen animal
  4. Sanidad y Producción porcina UdL Veterinaria
  5. Seguridad Alimentaria UB Veterinaria

Más información y avances en: masters.oficials@uab.cat